Welkom op de site van Kinderpraktijk Straal

Praktisch en maatregelen i.v.m. Covid-19

Als een kind wordt aangemeld bij Kinderpraktijk Straal!! maak ik eerst een afspraak voor een intakegesprek. U ontvangt via de mail een vragenlijst die u ingevuld terugstuurt of mailt voor het gesprek.
Tijdens het intakegesprek zullen we met elkaar bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn en bepalen we of uw kind bij mij op de juiste plaats is. Mochten we besluiten om uw kind door mij te laten begeleiden zal ik vragen om een behandelovereenkomst te tekenen.
Voorwaarde voor begeleiding is dat beide ouders hiermee akkoord gaan.

Een sessie duurt 1 uur en vindt op dinsdag, woensdag of donderdag tijdens schooltijd plaats in de praktijkruimte van Kinderpraktijk Straal!!. In overleg met de school van uw kind kan de begeleiding soms ook op school plaatsvinden.

De eerste paar sessies zal ik een vertrouwensband met uw kind opbouwen, hem of haar observeren om te onderzoeken waar hij of zij zelf last van heeft en wat hij of zij nodig heeft om zich weer beter te voelen. Na ongeveer 5 keer vindt een oudergesprek plaats om dit te bespreken en samen te bepalen of en hoe lang uw kind nog bij me zal komen. Gemiddeld genomen werk ik ongeveer 10 keer met een kind.

Ik hanteer de volgende maatregelen om besmetting met het Covid-19-virus te voorkomen: 

  • Afspraken gaan alleen door als niemand in het gezin van het kind of in dat van mij corona-gerelateerde klachten heeft. Ik hanteer geen kosten als op het laatste moment blijkt dat om deze reden een afspraak afgezegd moet worden. 
  • Laat uw kind voor de sessie thuis naar het toilet gaan zodat het toilet zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden.
  • Kinderen komen zo veel mogelijk alleen en worden bij de deur door hun ouders afgezet. Ouders blijven in principe buiten. 
  • Als het nodig is voor de behandeling komt een ouder op mijn uitnodiging mee in de praktijkruimte. We houden dan zo veel mogelijk de 1,5 m. afstand aan en houden het bezoek zo kort mogelijk. 
  • Alleen als het echt nodig is blijft een ouder in de wachtruimte wachten. 
  • Ik plan de afspraken ruim, zodat uw kind niet hoeft te wachten en ik ervoor kan zorgen dat deurklinken, contactoppervlakken, spelmateriaal en toilet schoongemaakt worden na iedere afspraak. 
  • Aan het begin en aan het einde van de sessie maken het kind en ik onze handen schoon volgens de richtlijnen van het RIVM. 
  • Tijdens de sessies houd ik waar mogelijk 1,5 m. afstand. Ik raak een kind alleen aan als dit voor de behandeling noodzakelijk is. 
  • De praktijkruimte ventileer ik zo goed mogelijk.
  • Oudergesprekken plan ik telefonisch of bij de ouders thuis, zodat de 1,5 afstand zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.