Welkom op de site van Kinderpraktijk Straal

Praktisch 

Als een kind wordt aangemeld bij Kinderpraktijk Straal!! maak ik eerst een afspraak voor een intakegesprek. U ontvangt via de mail een vragenlijst die u ingevuld terugstuurt of mailt voor het gesprek.
Tijdens het intakegesprek zullen we met elkaar bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn en bepalen we of uw kind bij mij op de juiste plaats is. Mochten we besluiten om uw kind door mij te laten begeleiden zal ik vragen om een behandelovereenkomst te tekenen.
Voorwaarde voor begeleiding is dat beide ouders hiermee akkoord gaan.

Een sessie duurt 1 uur en vindt op dinsdag of woensdag plaats in praktijkruimte van Kinderpraktijk Straal!! Dit zal ook tijdens de schooltijden zijn. In overleg met de school van uw kind kan de begeleiding soms ook op school plaatsvinden.

De eerste paar sessies zal ik een vertrouwensband met uw kind opbouwen, hem of haar observeren om te onderzoeken waar hij of zij zelf last van heeft en wat hij of zij nodig heeft om zich weer beter te voelen. Na ongeveer 5 keer vindt een oudergesprek plaats om dit te bespreken en samen te bepalen of en hoe lang uw kind nog bij me zal komen. Gemiddeld genomen werk ik ongeveer 10 keer met een kind.

Klachten en tuchtrecht

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de behandeling kunt u dit melden bij mijn beroepsvereniging VIT. Via deze beroepsvereniging is het klachtrecht geregeld zoals dat verplicht is volgens de Wkkgs klachtenrecht. Uw klacht zal door de contactpersoon Opvang Klachten doorgezet worden naar de SCAG (geschilleninstantie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) Deze zorgt er desgewenst voor dat een klachtenfunctionaris wordt ingezet.

Het tuchtrecht heb ik geregeld via het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister RBCZ en daardoor ook automatisch ingeschreven bij TCZ.