Welkom op de site van Kinderpraktijk Straal

Contact

Op het moment is er ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Op dinsdag en woensdag is het mogelijk om afspraken te maken voor de begeleiding van kinderen. Dit zal ook tijdens de schooltijden zijn.

Bel of mail gerust om te informeren of ik iets voor jullie kan betekenen!

 

 

 

Maatregelen Covid-19

Ik hanteer de volgende maatregelen om besmetting met het Covid-19-virus te voorkomen:

  • Afspraken gaan alleen door als niemand in het gezin van het kind of in dat van mij corona-gerelateerde klachten heeft. Ik hanteer geen kosten als op het laatste moment blijkt dat om deze reden een afspraak afgezegd moet worden.
  • Laat uw kind voor de sessie thuis naar het toilet gaan zodat het toilet zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden.
  • Kinderen komen zo veel mogelijk alleen en worden bij de deur door hun ouders afgezet. Ouders blijven in principe buiten.
  • Als het nodig is voor de behandeling komt een ouder op mijn uitnodiging mee in de praktijkruimte. We houden dan zo veel mogelijk de 1,5 m. afstand aan en houden het bezoek zo kort mogelijk.
  • Alleen als het echt nodig is blijft een ouder in de wachtruimte wachten.
  • Ik plan de afspraken ruim, zodat uw kind niet hoeft te wachten en ik ervoor kan zorgen dat deurklinken, contactoppervlakken, spelmateriaal en toilet schoongemaakt worden na iedere afspraak.
  • Aan het begin en aan het einde van de sessie maken het kind en ik onze handen schoon volgens de richtlijnen van het RIVM.
  • Tijdens de sessies houd ik waar mogelijk 1,5 m. afstand. Ik raak een kind alleen aan als dit voor de behandeling noodzakelijk is.
  • De praktijkruimte ventileer ik zo goed mogelijk.
  • Oudergesprekken plan ik telefonisch of bij de ouders thuis, zodat de 1,5 afstand zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.

 

 

 

Contactgegevens

Kinderpraktijk Straal
Lepelaarstraat 13
1823 AT Alkmaar
Tel: 06 51 245 200
Mail: info@kinderpraktijkstraal.nl