Welkom op de site van Kinderpraktijk Straal

Wat is EMDR?

EMDR is een afkorting van ‘Eye Movement Desentization and Reprocessing’. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Het is een therapie om blokkades of onverwerkte ervaringen in de hersenen te behandelen. EMDR is afgeleid van het proces dat plaatsvindt tijdens de REM-slaap, waarin ervaringen worden verwerkt.

Als iemand in een schokkende situatie terecht komt, komt er automatisch een overlevingsmechanisme in werking: iemand gaat vechten- vluchten of bevriezen. Als de ervaring van deze situatie niet goed verwerkt wordt, is het alsof de onverwerkte herinnering aan deze situatie vast blijft zitten in de hersenen. Als iemand later in een situatie komt die lijkt op de onverwerkte herinnering, kan dit ervoor zorgen dat iemand automatisch weer in de overlevingsstrategie schiet die er toen was. Bijvoorbeeld een kind ‘bevroor’ in een situatie waarin hij werd gepest door een groepje kinderen – het ‘bevriest’ opnieuw als hij een groepje kinderen ziet. (blokkade ontstaat) Dit gebeurt zonder dat je dat zelf onder controle hebt.

EMDR kan dit proces doorbreken. Dit gebeurt door de onverwerkte herinnering (of meerdere herinneringen die hiermee te maken hebben) bewust terug te halen, met alle beelden, gevoelens en gedachten die daarbij horen. Tegelijkertijd wordt een ‘afleidende taak’ aangeboden (volgen van vinger met ogen, klikjes in je oor met een koptelefoon, aanraken van knieën/handen) om de hersenhelften om de beurt te stimuleren. Zo ontstaat verwarring in de hersenen. Gevolg is dat alsnog verwerking plaatsvindt van de nare gebeurtenis, waardoor de lading veel minder wordt. De blokkade wordt behandeld zodat de automatische reactie die steeds optrad verdwijnt. Daarna kan iemand veel beter omgaan met probleemsituaties.

Na een EMDR-behandeling verwerken de hersenen de informatie opnieuw. Het kan zijn dat iemand zich daardoor vermoeid voelt, hoofdpijn heeft of heftiger droomt dan anders. Dit hoort erbij. Het is een teken dat er iets gebeurt in de hersenen. Het gaat na een paar dagen vanzelf weer over.

Het kan zijn dat de behandeling na één of twee weken nog een keer herhaald wordt.

EMDR kan ook heel goed worden toegepast bij kinderen. Doordat hun hersenen nog heel flexibel zijn is er vaak heel snel en goed resultaat na een EMDR-behandeling. Zelfs gebeurtenissen waar een kind zelf geen bewuste herinnering aan heeft kunnen met EMDR worden behandeld.

Ook bij bijvoorbeeld piekeren, faalangst, een laag zelfbeeld of perfectionisme kan EMDR goed helpen er minder last van te hebben.